CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ Mía Đường Lam Sơn
Địa Chỉ : TT Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
Website : http://lasuco.com.vn/
Nội Dung : – Lắp đặt thêm 02 máy nén khí Hitachi không dầu

– Lắp đặt thêm 02 máy sấy khí

– Bảo dưỡng hàng năm

Ngày Hoàn Thành : 10/9/2019
Khách Hàng Thân Thiết :

Công Ty máy và thiết bị Meiko Việt Nam cung cấp 02 bộ máy nén khí cho dây chuyền nước mía sạch cho công ty Mía Đường Lam Sơn


Giao máy Hitachi không dầu tại nhà máy mía đường Lam Sơn


Đưa máy nén khí Hitachi vào vị trí tại nhà máy mia đường Lam Sơn


Vận hành bàn giao máy nén khí Hitachi tại nhà máy mía đường Lam Sơn